sobota, 27 czerwca 2009

Gdzie w końcu jest pochowany Św. Piotr?

Żrodło: Jeden z komentarzy w: www.o2.pl

Jak ważne jest odkrycie grobu Piotra w Jerozolimie?

Cała nauka Rzymskiego Kościoła opiera się na tym, że w Watykanie leży Piotr. Jednakże niedawno znaleziono grób Piotra w Jerozolimie co Kościół przemilcza bojąc sie obalenia ich błędów, typu, że "na Piotrze będzie zbudowany Kościół".

NIEDAWNE ODKRYCIE GROBU PIOTRA W JEROZOLIMIE. F. Paweł Petersen. Wydane za jego zezwoleniem.

Podczas odwiedzin u mego przyjaciela w Szwajcarii, dowiedziałem się o czymś, co zdało mi się być największym odkryciem od czasu Chrystusa; że Piotr był pogrzebany w Jerozolimie a nie w Rzymie. Źródło tej pogłoski pisanej we Włoszech, nie było jasne, budziło pewne wątpliwości a raczej nawet zdumiewało.

Rzym był tym miejscem, gdzie mogłem przedmiot ten zbadać, a jeśliby wyniki tego okazały się zachęcające, to nawet podróż do Jerozolimy mogłaby być konieczna w celu zebrania na ten temat cennych i bezpośrednich informacji. Udałem się przeto do Rzymu. Po rozmowie z wieloma księżami i zbadaniu różnych dostępnych źródeł informacji, zostałem w końcu wielce nagrodzony, ponieważ dowiedziałem się, gdzie mogę nabyć jedyną znaną książkę napisaną na ten temat po włosku. Nosi ona tytuł Gli Scavi del Dominus Flevit. Została ona napisana przez dwóch katolickich księży: P. B. Bagatti i J. T. Milika, i wydana w 1958 roku w Tipografia dei P. P. Francescani w Jerozolimie.

Książka ta zawierała historię owego odkrycia, lecz została ona celowo przyćmiona i zdawało mi się, że było w niej wiele braków. Postanowiłem więc udać się do Jerozolimy by, jeśli to możliwe, przekonać się o tym, co i mnie samemu wydawało się prawie niewiarygodne. Szczególnym powodem był fakt, że sprawa ta wyszła od księży, którzy oczywiście z powodu istniejących pojęć o grobie Piotra byliby ostatnimi do powitania z radością takiego odkrycia lub zwrócenia na nie uwagi świata.
W Jerozolimie rozmawiałem z wieloma księżami franciszkanami. Wszyscy zgadzali się z tym, że kości Szymona Bar Jona (Św. Piotra) zostały znalezione w Jerozolimie na Górze Oliwnej, na miejscu klasztoru franciszkanów nazwanym Dominus Flevi (nazwa ta znaczy Jezus płakał). Historię tę ilustrują wykonane przez fotografa zdjęcia, które są reprodukowane w mojej książce. Jedna z fotografii przedstawia wykopalisko, w którym znaleziono skrzynki zawierające kości z wypisanymi na nich chrześcijańskimi imionami postaci biblijnych. Na jednej ze skrzynek znajdowały się imiona Marii i Marty a na drugiej obok — ich brata Łazarza.

Inne imiona pierwotnych chrześcijan odkryto na pozostałych skrzynkach. Jednak przedmiotem największego zainteresowania stała się skrzynka zawierająca szczątki Św. Piotra, którą odnaleziono w odległości dwunastu stóp od miejsca, gdzie odkryto kości Marii, Marty i Łazarza. Szczątki te znaleziono w jednej ze skrzynek, na wierzchu której było wyraźnie i pięknie w języku aramejskim napisane: Szymon Bar Jona (Bar Jona znaczy syn Jana; tak określał Piotra Jezus. Zob.Jan 1:42; Mat. 16:17 i wyjaśnienie tej nazwy w katolickiej Podręcznej Encyklopedii Biblijnej, str, 145 oraz Westminster Dictionary of the Bible, str. 60).

Rozmawiałem również z księdzem franciszkaninem zarządzającym drukarnią księży znajdującą się w obrębie murów Starej Jerozolimy, w której książka na ten temat została wydrukowana.
On także przyznał, że grób Św. Piotra znajduje się w Jerozolimie. Następnie, podczas zwiedzania Kościoła Narodzenia w Betlejemie, natknąłem się na mnicha franciszkańskiego. Po oświadczeniu mu, że franciszkanie dokonali cudownego odkrycia znajdując grób Św. Piotra, zapytałem go otwarcie:

Czy wy naprawdę wierzycie, iż są to kości Św. Piotra? Odpowiedział mi;Tak, wierzymy. Nie mamy w tej sprawie wyboru. Mamy tego jasny dowód.

Wtedy zapytałem: Więc Ojciec Bagatti (współtwórca książki napisanej na ten temat i archeolog) naprawdę wierzy, że są to kości Św. Piotra? Tak brzmiała jego odpowiedź, on wierzy....

Następnie zadałem pytanie. „Lecz co myśli papież o całej tej sprawie?” Otóż odpowiedział ów mnich Ojciec Bagatti osobiście mówił mi, że trzy lata temu pojechał do Rzymu i przedstawił papieżowi dowody, w wyniku czego papież odpowiedział mu, Dobrze, będziemy musieli poczynić pewne zmiany, lecz na razie trzymajmy tę rzecz w tajemnicy. Wtedy powiedziałem. Więc papież (Pius XII) naprawdę uwierzył, że są to kości Św. Piotra? Tak, brzmiała jego odpowiedź; istnieje dokumentarny dowód tego, był więc zmuszony uwierzyć.

Ten starożytny chrześcijański cmentarz pokazuje, że Piotr umarł i był pogrzebany w Jerozolimie, co jest całkiem zrozumiałe, ponieważ ani historia, ani Biblia nie mówią o pobycie Piotra w Rzymie. W celu jaśniejszego przedstawienia tej sprawy, Biblia mówi nam, że Piotr był Apostołem dla Żydów, a Paweł nazwany był Apostołem dla pogan, przy czym zarówno historia jak i Biblia mówią o pobycie tego ostatniego w Rzymie. Nic dziwnego, że biskup rzymsko-katolicki Strossmayer w swojej wielkiej mowie na soborze w roku 1870 przeciwko nieomylności papieskiej, rzekł w obecności papieża. Scaliger, jeden z największych uczonych nie zawahał się powiedzieć, że episkopat i rezydencja Św. Piotra w Rzymie powinny być zaliczone do śmiesznych legend..

Tajemniczość otaczająca to wydarzenie jest zadziwiająca a jednak zrozumiała, ponieważ katolicy w znacznej mierze opierają swoją wiarę na przypuszczeniu, że Piotr był ich pierwszym papieżem w Rzymie i że zginął męczeńską śmiercią i został tam pogrzebany. Ja jednak jestem zdania, że ci księża franciszkańscy, którzy są uczciwi, byliby radzi, aby prawda wyszła na jaw, choćby to nawet miało się nie podobać ich przełożonym.

Podczas wizyty u księdza Milika. mówiłem mu o wysoce wykształcanym księdzu, z którym rozmawiałem w Rzymie tuż przed moim wyjazdem do Jerozolimy.
Przyznał mi on, że szczątki Piotra nie znajdują się w grobie Św. Piotra w Rzymie. Zapytałem go, co się z nimi stało? Odpowiedział: Nie wiemy, lecz przypuszczamy, że wykradli je
Saraceni.

Przede wszystkim Saraceni nigdy nie dostali się do Rzymu, lecz gdyby nawet tak było, to na co byłyby im potrzebne kości Piotra? Naśmialiśmy się z tego, lecz dopiero naprawdę naśmialiśmy się obaj, gdy mu opowiedziałem o mojej dyskusji z pewnym wybitnym księdzem amerykańskim w Rzymie.

Zapytałem tego amerykańskiego księdza, czy jest mu wiadome, że kości Piotra nie znajdują się w grobie Św. Piotra w Rzymie? Przyznał on, że ich tam nie ma. Jednakże powiedział mi, iż jego dobry przyjaciel, archeolog, kopał przez kilka lat pod bazyliką Św. Piotra w poszukiwaniu kości Piotra i pięć lat temu odnalazł je. Obecnie można człowieka zidentyfikować na podstawie jego odcisków palców, lecz nigdy na podstawie jego kości. Zapytałem go więc, skąd wie, że były to kości Św. Piotra?

Odparł, że kości te zaniesione zostały do chemika celem poddania ich analizie, po której osądzono, iż pochodzą od człowieka, który umarł mając około 65 lat, przeto muszą to być kości
Piotra. Zauważmy, wszyscy księża zgadzają się z tym, że Watykan i bazylika Św. Piotra zostały zbudowane na miejscu, gdzie znajdował się cmentarz pogański bardzo stosowne miejsce dla tych budowli.

Z pewnością zdajemy sobie sprawę z tego, że poganie nigdy by nie pogrzebali chrześcijanina na ich własnym cmentarzu; z drugiej strony możemy też być pewni, że chrześcijanie nigdy by nie grzebali swoich zmarłych na cmentarzu pogańskim. Tak więc, gdyby nawet Piotr umarł w Rzymie, przypuszczenie to jest jednak niedorzecznością, to cmentarz pogański pod bazyliką Św. Piotra byłby ostatnim miejscem, na którym zostałby on pogrzebany. W r. 1950, zaledwie kilka lat przed odkryciem cmentarza chrześcijańskiego w Jerozolimie, papież złożył dziwne oświadczenie, że kości Św. Piotra zostały odnalezione pod bazyliką Św. Piotra w Rzymie. Jest to naprawdę dziwne, ponieważ od rozpoczęcia budowy kościoła w r. 1450 (ukończony w r. 1626) wznieśli oni Grób Św. Piotra pod wielką kopułą i krętymi kolumnami Berniniego.

Od tego czasu wiele milionów ludzi zostało w ten sposób oszukanych wierząc, że szczątki Św. Piotra tam się znajdują, podczas gdy hierarchia przez cały czas wiedziała, że było to farsą, jak dowodzi niedawne oświadczenie papieża.

Całą jednak tę sprawę jako popisowy numer klowna w cyrku ukazał artykuł ogłoszony w Newsweek z l lipca 1957 r. W roku 1950 papież w swoim orędziu z okazji święta Narodzenia Pańskiego oznajmił, że grób Św. Piotra został naprawdę odkryty, jak togłosi tradycja, pod ogromną kopułą katedry. (Aczkolwiek nie było żadnego dowodu, że kości tam odkryte należały do ciała męczennika)

Złożyć oświadczenie tak wielkiej wagi, kiedy nie ma na to absolutnie żadnegodowodu jest dość śmieszne, jak to również przedstawia czasopismo Time z dnia 28 października 1957 (tak jak powyżej, cytujemy ten artykuł dosłownie z jego nawiasami):

,,Dokładna relacja w języku ang. z odkrycia dokonanego pod bazyliką Św. Piotra została udostępniona przez brytyjskich archeologów Jocelyn Toynbee i John Ward Perkinsa. Autorzy tej relacji nie byli członkami grupy archeologów dokonujących wykopalisk, lecz uczeni ci,Toynbee (rzymsko-katolik) i Perkins (anglikanin), roztrząsali oficjalne sprawozdania Watykanu i starannie zbadali wykopaliska. Ich troskliwe i niezależne wyniki niewiele się różnią od stanowczego oświadczenia papieża.


poniedziałek, 1 czerwca 2009

Praktyczność - słowo zakazane w "Nowomowie".

No bo jest przecież poważną polityczną niezgodnoscią posiadanie wiedzy jak sie móc obronic przed bieda i manipulacjami przez bogatych i uprzywilejowanych, bo to jest przecież praktyczne i pomocne. Dlaczego? Bo biednym łatwo sie kieruje i manipuluje. Praktyczność jest również zupełnie nieprzydatna dla różnego rodzaju elit i establiszmentow, które się boją panicznie praktyczne zastosowania przez nas w praktyce, tego czego sie nauczylismy w szkołach

"Greenpeace" i sponsorzy jego bezmyślnej wprost propagandy wprost szału dostaja kiedy im ktokolwiek zadaje inteligentne pytania, w rodzaju: skad sie bierze gaz o wiele cięższy od powietrza - jakim jest CO2 - aż tak wysoko w stratosferze, jak to idiotyczna propaganda "greenies" zaciekle propaguje w swej propagandzie nadającej się praktycznie tylko dla dla umysłowo upośledzonych, bo inteligentną osobę wprost doprowadzają do wymiotów...

Również niezmiennie tylko ten sam bezsens można znależć w ich pseudonaukowych komentarzach i zaciekle bezmyślnej politycznej propagandzie katastrofizmu i skrajnych nieszczęść na całym świecie. W koncu obywatel żyjący dostatnio i nie obawiający się "boba" takiego czy innego rodzaju to zwykle nie jest obywatel którym można skutecznie sterowac, a próby takiego sterowania mogą by się okazać bardzo dla nich kosztowne. Trzeba go wiec za wszelka cene trzymać przedmiot swej manipulacji - obywatela - w biedzie albo zrobic go biednym jesli biedakiem jeszcze nie jest.

Obywatela wykształconego można, za to nieprzerwanie ogłupiać i oszołomiać katastrofizmami i nieprzerwalnym zastraszaniem - wyprodukowanymi i w rzeczywistości niesprawdzalnymi, wprost wyssanymi z palca lecz przedstawianymi jako "dowody" na owe nie istniejace zagrożenia. W konsekwencji obywatel czasami się połapuje że jest już niepostrzeżenie omotany masą klamst, nowomowy i wszelkiego rodzaju praniem mózgów. No, ale to sie już przeciez sprawdzilo, za Hitlera, Stalina i innych tyranow... działa znakomicie, a są to wszystko tych tych właśnie gentelmanów ukochane programy. Dzisiejszy Eurokołchoz, na spółke z innymi podobnymi sobie tyraniami, kontynuuje ten program jeszcze bardziej efektywnie i agresywnie...

Temu, i innym przejawom skradającego się totalitaryzmu bezpośredniego lub pośredmiego sprzeciwiamy sie kategorycznie jako świadomi członkowie społeczenstw swych krajów oraz niezależnego stowarzyszenia Powszechne Stowarzyszenie Życia.

Zwolennicy Nowego Totalitaryzmu, działajacego według wyrażnie obserwowalnego schematu - jakby żywcem wyjetego z dzieła Georga Orwella "1984" - staraja się na wszelkie sposoby przejąć kontrolę nad, niezależnymi do obecnego czasu,organizacjami, szczególnie tymi o miedzynarodowym i światowym zasiegu. Sami starają sie jednak za wszeka cenę ukryć przed wszelką i jakąkolwiek kontrola społeczenstw narodow i krajow w których działaja.

Zapraszamy do portalu www.esperlando.com oraz naszego forum po polsku http://www.esperlando.com/forumo gdzie można się spotkać, swobodnie podyskutowac i zapoznać się wzajemnie z naszymi osiągnieciami, planami, celami, itd. Jesteśy jedną z organizacji działających głównie poprzez Internet, które popierają, propagują i używaja oficjalnie Miedzynarodowego Jezyka - Esperanto, w którym to języku - poza polskim i angielskim - jest rownież zredagowany nasz portal Esperlando. Nazwa ta jest oryginalnie esperancka i po polsku znaczy ona, Kraina Nadzieji.

Zbych Holasa

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Korespondencję do redakcji proszę kierować na adres administracji, koniecznie z dopiskiem w temacie: "Powszechne Stowarzyszenie Życia".
esperio@interia.pl

Dla szybkiego wzajemnego kontaktu, wejdź na Rozmównicę:
Wiedy